Privacy verklaring

CTConsultancy B.V. heeft deze privacy verklaring opgesteld met de reden dat wij waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website en naar onze klanten transparant willen zijn in de verwerking van uw gegevens. Hoe wij omgaan met informatie die wij via deze website over onze bezoekers verkrijgen staat hieronder beschreven. Ook staat beschreven hoe wij met persoonsgegevens van onze klanten omgaan.

Informatie die automatisch in de log bestanden van onze server bijgehouden wordt
De server waarop onze website is ondergebracht, houdt log bestanden bij. Wij gebruiken de data uit deze log bestanden (IP adressen, browser types, bezoektijden, bezochte pagina's, bestanden die gedownload zijn) voor de volgende doeleinden:

  • Om problemen met de server te diagnosticeren;
  • Om informatie over de frequentie van het bezoek aan onze site, de voorkeur voor informatie en de gebruikte browser types in kaart te brengen;
  • Om onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. Deze informatie wordt door ons niet tot individuele gebruikers herleid. Wij gebruiken deze informatie niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Formulieren
Op formulieren op deze website verstrekken gebruikers informatie zoals hun naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Deze informatie wordt gebruikt om het verzoek van de gebruikers af te handelen en om indien nodig hierover met hen in contact te komen. We gebruiken deze informatie uitsluitend voor bovengenoemde werkzaamheden en niet voor Commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Persoonsgegevens verwerken
Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in onze systemen. Onze systemen is de bron waarin alle door u verstrekte en door ons verkregen informatie worden gebundeld en onder een relatienummer worden opgeslagen. Van daaruit nemen wij de NAW en telefoonnummer(s) over. In ons systeem staan de adressen waar onze inspecteurs en adviseurs hun werkzaamheden mogen uitvoeren.

Explicite toestemming
Voor het gebruik en verwerken van uw gegevens hebben wij, conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vooraf uw explicite toestemming gevraagd, door u te wijzen op onze privacy verklaring en u een vinkje te laten zetten op het formulier dat de door u verstrekte gegevens bevat in uw initiële aanvraag. Daarmee geeft u toestemming voor gebruik van uw gegevens tot wederopzegging. U kunt uw toestemming ten alle tijden, zonder opgave van redenen, weer intrekken, door dit kenbaar te maken op het formulier Toestemming AVG op onze website in te vullen. Zodra uw gegevens verwijderd zijn, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Het niet geven van uw explicite toestemming houdt voor ons, onder de AVG, in dat wij uw aanvraag niet in behandeling mogen nemen en u geen klant bij ons kunt worden.

Bewaartermijnen
Zolang u uw toestemming niet intrekt blijven uw gegevens tot 10 jaar bewaard in ons klantenbestand. Als u in de tussenliggende jaren geen diensten bij ons afneemt, verdwijnen uw gegevens aan het einde van het 9e jaar automatisch uit ons klantenbestand. Facturen en offertes blijven conform de Belastingwet tot 7 jaar bewaard, ook als u in de tussenliggende periode uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt. E-mailberichten worden tot 5 jaar bewaard op onze mailserver.

Functionaris Gegevensbescherming
Onder de AVG zijn alle bedrijven in basis verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Er zijn echter uitzonderingen die ervoor zorgen dat bedrijven geen FG hoeven aan te stellen. Aangezien wij geen overheidsorganisatie zijn, onze kernactiviteit niet bestaat uit het volgen van individuen, wij geen bijzondere persoonsgegevens verwerken en ons bedrijf minder dan 200 medewerkers heeft, zijn wij niet verplicht om een FG aan te stellen. Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich per e-mail wenden tot info@ctconsultancy.nl

Linken naar andere websites
Wij streven een zorgvuldige selectie na in de door ons gepubliceerde linken op deze website. CTConsultancy B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

Kwaliteit en toegankelijkheid van de over u verkregen informatie
Om de informatie aan te passen of wijzigen die u op deze website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt hebt, kunt u zich per e-mail wenden tot info@ctconsultancy.nl.

Verantwoording
Als de Autoriteit Persoonsgegevens daarom vraagt, dan zijn wij per 25 mei 2018 verplicht om verantwoording af te leggen over de gegevensverwerking binnen ons bedrijf.

Contact over de website
U kunt ten allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via email of post. Uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een emailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.

Onze contactgegevens kun u vinden via Contact of onder aan onze website.

Privacy verklaring